Radyal Vantilatörler

Radyal vantilatörler; akışkanın eksenel olarak girip radyal olarak terk ettiği fan tipleridir.

Vakum ihtiyacı olan tüm endüstriyel alanlarda kullanılmakta olup başta endüstriyel emiş sistemleri olmak üzere, toz toplama sistemleri, primer ve sekonder yakma havası temini, kurutma basınç açısından aksiyel fan tiplerine oranla daha yüksek değerleri sağlarlar. Direk akuple, kayış kasnaklı veya kaplin tahrikli üretim seçenekleri mevcuttur.

Çalışma prosesine göre aşınmaya ve yüksek sıcaklık çalışma şartlarına dayanaklı olarak da imal edilebilmektedirler. Bununla birlikte debi ve basınç kapasitesine bağlı olarak; karşıdan yataklı, çift emişli veya two stage olarak da üretilebilir.

Radyal vantilatörlerde üretim kapasitemiz 1000-1.000.000 m3/h, 150-2500 mmSS ‘dur. sistemleri vb. bir çok alanda kullanılmaktadır.

Kategoriler: Etiketler:

Radyal vantilatörler; akışkanın eksenel olarak girip radyal olarak terk ettiği fan tipleridir.

Vakum ihtiyacı olan tüm endüstriyel alanlarda kullanılmakta olup başta endüstriyel emiş sistemleri olmak üzere, toz toplama sistemleri, primer ve sekonder yakma havası temini, kurutma basınç açısından aksiyel fan tiplerine oranla daha yüksek değerleri sağlarlar. Direk akuple, kayış kasnaklı veya kaplin tahrikli üretim seçenekleri mevcuttur.

Çalışma prosesine göre aşınmaya ve yüksek sıcaklık çalışma şartlarına dayanaklı olarak da imal edilebilmektedirler. Bununla birlikte debi ve basınç kapasitesine bağlı olarak; karşıdan yataklı, çift emişli veya two stage olarak da üretilebilir.

Radyal vantilatörlerde üretim kapasitemiz 1000-1.000.000 m3/h, 150-2500 mmSS ‘dur. sistemleri vb. bir çok alanda kullanılmaktadır.

Yüksek Debili Radyal Vantilatörler
Yüksek Basınçlı Radyal Vantilatörler
Açık Kanatlı Radyal Vantilatörler
Düz Kanatlı Radyal Vantilatörler
Geriye Eğimli Kanatlı Radyal Vantilatörler
Öne Eğimli Kanatlı Radyal Vantilatörler

×

Scroll to Top